Muhammed bin Abdülvehhâb kimdir? Vahabi mi? » Baykuş Haber
Connect with us

GÜNDEM

Muhammed bin Abdülvehhâb kimdir? Vahabi mi?

Muhammed bin Abdülvehhâb kimdir

Muhammed bin Abdülvehhâb kimdir? Vahabi mi? Bir çok kişinin sürekli olarak gündeme getirdiği ve farklı söylemler ve resimler ile vahabi dediği kişinin bilgilerini sizlere anlatmaya çalışacağım.

Bu yazının yazılmasına tabii ehli sünnet inancına sahip olan kişiler oldukça sevinecektir.

Öncelikle Muhammed bin Abdülvehhâb kimdir? 1703 yılında Necid bölgesi’nde Diriye civarlarında doğmuştur. Babası bölgenin en tanınmış olan Hanbeli alimleri arasındadır.  Dedesinin ismi Süleyman’dır. 10 yaşında hafız olmuş Hanbeli mezhebini benimsemiştir.  Farklı bölgelerde ilim eğitimleri almıştır. İcazet aldığı kişiler içerisinde Keşfü’l Hafâ müellifi ve dağıtalı ali efendi gibi kişiler vardır.

İlmi yönde dersler alıp icazet aldıktan sonra davet çalışması içi baba ocağına dönmüştür. Farklı kitaplar yazmıştır, Basra’da Şiilerin dikkatini çeken çalışmalarından dolayı tehdit almıştır. Bölge değiştirse ‘de orada Şii görüşleri savunan kişiler tarafından tehdit edilmiş ve ehli sünnetin fazla olduğu doğduğu şehre geri dönmüştür.

Döndükten sonra şii inanca sahip olanların bölgelerde olan etkileri Sünni inanca karşı çoğunluk kazanmış, bu bölgede şii alimlerle girdiği münazaralarda galip gelmiş ve tehdit almaya devam etmiştir. Yapılan tehditlere karşı dayanamamış ve baba ocağına geri dönmek zorunda kalmıştır.

Baba ocağına döndükten sonra ise sufi şeyhleri karşı galip gelmiş Selef akidesini yaygınlaşmıştır. sufi şeyhleri ise kendisini burada tutmayacaklarını belirtmiştir.

Buradan da hayatının sonuna kadar yaşayacağı Deriyah şehrine gitmiştir.

Deriyah şehrinde Hanbeli mezhebini yaymış burada bir çok alim yetiştirmiştir. Hayatını 1792 yılında bitmiştir yetiştirdiği alimler dünyanın dört yanına gitmiş namı duyulmuştur.

Ölümünden sonra

imam Şevkânî

İmam SAN’ÂNΠ

Hüseyin Bin Hamdan

mersiyeler yazmıştır ve üzüntülerini belli etmiştir.

Kendisinin yazmış olduğu kitaplar

kitabu’t tevhit

Şüphelere cevap (Keşbül şübahat)

Üç temel esas

4 kaide

Faydalı risaleler

Resululla’ın hayatının özeti gibi bir çok kitap yazmıştır ve günümüzde ‘de bulunmakta ve okunmaktadır.

Kendisinin bir çok kitabı Türkçeye 2021 yılı içinde halen çevrilmeyi beklemektedir.

Muhammed bin Abdülvehhâb Vahabi mi?

Bir çok kişinin dile getirdiği konu olan Muhammed bin Abdülvehhâb Vahabi söylentisi iddiadan öteye gitmemektedir. Babasının adından dolayı vahabi olduğu dile getirilmiştir, oysa babasının adı ‘dan yola çıkmak ise oldukça yanlış çünkü el vehhab Allah’ın isimleri arasındadır. Vahhab’ın takipçi anlamı taşıyan isminden yola çıkan kişilerin dinen ise haram işlediği iftira ettikleri ortaya çıkmıştır. Dolayısı ile vahabi’ye kütletmek ise dinen caiz değildir.

Muhammed bin Abdülvehhâb selef akidesini savunmuş bir kişidir. Döneminde Sufi ve şii inanca sahip olanlar ona karşı düşmanca tavır sergilemiştir. Bugün 2021 yılında ona karşı olan, Sofiler ve selefiler ehli sünnet olduğunu iddia etmektedir. Muhammed bin Abdülvehhâb döneminde bir çok islam dışı Hz Muhammed2in uygulamadığı görüşlere karşı duruşu ile bilinmektedir.

Sofi ve şiir görüşün ‘de ise İslam düşmanı olarak ilan edilmesinin sebebi onlara boyun eğmemesi ve münazaralardan gelip gelmesidir. Muhammed bin Abdülvehhâb selefi alimler içerisinde olduğunu belirtmiş ve kendi kitabında hanbali olduğunu belirtmiştir. Ona vahabi diyenlerin ise iddiası ona düşman oldukları içerisinde oldukları içindir.

Ehli sünnet inancına sahip olduklarını iddia eden sofi ve şii grupların tasavvuf inancına sahipler ve ehli sünnet değil ehli tarikatlardır.

Ehli tarikatcıların göstermiş olduğu iki resim vardır, Muhammed bin Abdülvehhâb olduğunu iddia eden..

Muhammed bin Abdülvehhâb Muhammed bin Abdülvehhâb

Fakat bu iki resim Muhammed bin Abdülvehhâb’a ait değildir.

Buna kanıt olarak fotoğraf makinası 1826 yılında icat edilmiştir. Dolayısı ile Muhammed bin Abdülvehhâb’ın fotoğrafının olma ihtimali mümkün değildir. Yaşarken fotoğraf makinası icat edilmemiştir.

Resimde olan kişiler Osmanlıya bağlı olan aşiretlerden birisine aittir.

Risaletü’l şahsiye kitabında Muhammed bin Abdülvehhâb kendisinin hambali olduğunu belirtmiştir. Bir çok tefsir kitaplarından yararlandığı belirtilmiş ve ehli sünnet içerisinde olan hadisler ve imamlara saygı duymuştur.

Bir çok kişinin ve ehli sünnet olmayan ehli tarikat olan kişilerin söyledikleri sözler ile yanlış tanınan islam aliminin kitapları arap coğrafyasında yayın olarak okunmaktadır.

Babakuş