Connect with us

TEKNOLOJİ

5G Dünya’da tüm süreçleri dijitalleştirecek mi ?

Nokia’nın yapmış olduğu yeni araştırmaya  göre, COVID-19’un orta ve uzun vadeli dijital yatırımları ve buna paralel olarak değer oluşturmayı hızlandırması sebebi ile ilgili olarak, 5G-etkin sektörler, 2030 yılına kadar küresel GSYİH’ye 8 trilyon dolar katkıda bulunma potansiyeli olduğunu belirtti.

 

Nokia’nın bu yön belirleyici konum da olan raporuna göre, 5G’nin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemeye ve inovasyonun önümüzdeki on yılını belirlemeye öncülük edebilecek potansiyelinin olduğunu özellikle belirtiyor. Korona salgınının, özellikle dijital olarak en az gelişmiş endüstriler arasında dijitalleşmeyi hızlandırarak orta ve uzun vadede 5G’nin değer oluşturma potansiyelini giderek artıracağı ön görülüyor.

Yayımlanan rapor da 5G’nin uygulamaya konulması ile işletme performansı için çok net bir bağıntı olduğu da ortaya konuluyor. Gelişmiş düzeyde 5G’yi benimseyen şirketler, Korona  sonrasında verimlilikte net artışı +%10 olarak elde eden tek bir grup olurken, covid sırasında müşteri bağlılığını korumayı veya artırmayı başaran tek grup da onlar olduğunu açıkladı

 

5G yatırımı yapan şirketler emsallerinden hızlı büyüyor

5G bakımından olgun şirketler ayrıca emsallerine göre çok daha hızlı büyüyor: 5G olgunluğunun en ileri iki aşamasını temsil eden genişleme aşamasındaki şirketlerin %49’u ve uygulama aşamasındakilerin %37’si, planlama aşamasındakilerin %20’sine, keşif aşamasındakilerin %11’ine ve pasif aşamadakilerin %5’ine göre geçen yıl daha hızlı büyüme kaydettiler. Bu sonuçlar, 5G açısından en olgun şirketlerin aynı zamanda muhtemelen genel dijital dönüşüm bakımından en ileri şirketler olduğunu ve işletme performansı bakımından en yüksek etkiyi gösterdiklerini ifade ediyor.

İşletmelerin dörtte biri 5 yıl içinde 5G yatırımı planlamıyor

Ortalama olarak, 5G’yi benimsemenin önemi iyi bir şekilde anlaşılmış olsa da önemli bir yatırım boşluğu bulunuyor. Karar vericilerin %86’sı, 5G için bir tür stratejiye sahip olduklarını ifade ederken, üçte birinden fazlası ise, önümüzdeki 3 yıl içinde 5G’ye yatırım yapmadıkları takdirde rakiplerinin onları geçmesinden korkuyor. Ancak şu anda sadece %15’i 5G’nin uygulamaya konulmasına yatırım yaparken,  işletmelerin dörtte birinden fazlasıysa (%29) önümüzdeki 5 yıl içinde hiçbir 5G yatırımı planlamıyor.

Nokia’nın Strateji’den Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Gabriela Styf Sjöman: “Dünya genelindeki kuruluşlar 5G etkin teknolojilerin uygulamaya konulmasına yönelik daha hızlı hareket ettikçe, onun potansiyelinden yararlanmak için ilk sırada yer almak isteyenler daha fazla zaman kaybetmeyi göze alamayacaklardır. 5G’nin sunduğu muazzam fırsatlardan yararlanmak için, kuruluşların hemen planlamaya başlamaları veya planlarını yoğunlaştırmaları, ve hızla dijitalleşen bir küresel ekonomide rekabetçiliklerini korumak için işletme modeli yenilikçiliğini hızlandırmaları gerekmektedir. Bu işlem, teknolojinin kendisine yatırım yapmanın ötesinde 5G’nin tüm potansiyelinden yararlanacak şekilde operasyonları, süreçleri ve çalışma şekillerini dijitalleştirmeyi gerektirecektir.”

“5G’yi benimsemenin işletme başarısını desteklediği kategorik olarak gösterilmektedir. 5G’yi entegre eden kuruluşlar, daha hızlı, daha verimli ve daha güvenilir ağ hizmetlerinin ötesine geçen avantajlardan faydalanmaya hazır olur. 5G işletmelerin dönüşümünü sağladığından, küresel ekonomiler ve toplumlar için hayal edilemeyecek imkânlarla daha geniş teknolojik ve ekonomik eğilimleri de hızlandıracaktır. Geleceğin şehirleri, hastaneleri ve fabrikaları 5G’ye ve devasa hacimlerdeki verileri taşımak, işlemek ve depolamak için onun sunduğu eşsiz yeteneklere bağlıdır.  Ayrıca, iklim değişikliğinden pandemiye kadar toplum olarak karşılaştığımız en büyük güçlüklerle 5G’nin açığa çıkartacağı verilerin ve teknolojilerin geniş ölçekte kullanılması ile daha iyi başa çıkılabilecektir” diyor.

Benimsemenin önündeki engeller

5G’nin faydaları hakkındaki kurumsal farkındalık ile mevcut benimsenme düzeyleri arasındaki fark, 5G’nin uygulamaya konulmasının önünde önemli engeller bulunduğunu ifade etmektedir. Araştırmada, 5G’yi benimsemeyi engelleyen beş ana engel tespit edilmiştir:

1. Ekosistemin uygunluğu: Karar vericilerin %28’i, kent merkezleri dışında temel altyapı uygunluğunun sınırlı olmasını bir engel olarak görüyor.

2. Eğitim ve anlaşılma: %17’si, kendi şirketlerindeki karar vericilerin 5G’yi anlamamasını, %14’ü ise kendilerinin bu konuda yeterince bilgiye sahip olmamasını önemli bir engel olarak belirtiyor.

3. Farkındalık: Teknoloji satın alanların beşte birinden fazlası (%22), 5G’yi uygulamaya koymanın işletmeleri için şu anda bir öncelik olmadığını belirtiyor.

4. Maliyet ve karmaşıklık: %15’i, şirketlerinin gerekli teknolojileri uygulayabileceğinden emin olmadıklarını ifade ediyor.

5. Güvenlik: Üçte birinden fazlası (%34), 5G’nin güvenliğinden endişe duyduğunu belirtiyor.

Haberi Okumaya Devam Et
Advertisement
Habere Yorum Yap

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GÜNDEM

Azerbaycan’dan Selçuk Bayraktar çağrısı: Bizim için onurdur…

Türkiye’ye kattığı teknoloji ile Türkiye’nin dünya da gururu Selçuk olan iha ve sihaları Baktar’a sürpriz bir çağrı geldi.

Azerbaycanlı iktisatçı Prof. Dr. Gubad İbadoğlu, SİHA’ların mimarı Selçuk Bayraktar’ın emeğinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Azerbaycan halkı onu ve bütün Türk halkını seviyor. Ama o bu konuda gönüllerde özel bir yere sahip oldu. Selçuk Bayraktar, Azerbaycan’ın fahri vatandaşı olursa bu bizim için gurur ve şereftir” dedi.

 

Azerbaycan'dan sürpriz Selçuk Bayraktar çağrısı: Bizim için şereftir...

Azerbaycanlı iktisatçı Prof. Dr. Gubad İbadoğlu, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’daki ilerleyişinde büyük pay sahibi olan SİHA’ların mimarı Selçuk Bayraktar hakkında açıklamalarda bulundu.

‘SELÇUK BAYRAKTAR OLMASAYDI…’

Türkiye’nin Azerbaycan’a desteğini değinen Prof. Dr. Gubad İbadoğlu, “Azerbaycan’ın bu davasını kazanmasında Türkiye’nin diplomatik ve teknik desteğinin çok büyük önemi var. Özellikle teknik desteğini belirtmek isterdim. Bayraktar insansız hava aracı olmasaydı Azerbaycan ordusunun Karabağ’da bu kadar ilerleyebileceğini düşünmüyorum. Aynı zamanda bizim kayıplarımız daha fazla olurdu. Bu sayede Azerbaycan ordusu Ermenistan’ın askeri teçhizatlarını, zırhlı araçlarını etkisiz hale getirdi. Ermenistan sivil halkı hedef aldığı askeri silahları bu dronelar sayesinde kısa bir sürede imha edebiliyordu. Eğer Azerbaycan’da Türkiye’nin Bayraktarı olmasaydı Azerbaycan, Karabağ’da bu kadar ilerleyemezdi ve bu kadar toprağı işgalden kurtaramazdı diye düşünüyorum” dedi.

Selçuk Bayraktar, İHA, SİHASelçuk Bayraktar, İHA, SİHA

AZERBAYCAN İÇİN ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE ETTİ

Selçuk Bayraktar’ın ürettiği İHA’nın Azerbaycan için önemli başarılar elde ettiğini belirterek İbadoğlu, “Azerbaycan vatandaşlarını, Azerbaycan askerlerini kurtardı ve onun sayesinde Azerbaycan Karabağ’dan galibiyetle ayrıldı. Onun için Azerbaycan olarak onun bu emeğini değerlendirmeliyiz. Azerbaycan halkı onu ve bütün Türk halkını seviyor. Ama o bu konuda gönüllerde özel bir yere sahip oldu. Selçuk Bayraktar, Azerbaycan’ın fahri vatandaşı olursa bu bizim için gurur ve şereftir. Bununla birlikte bizim ona teşekkürlerimizi ve minnettarlığımızı iletmek için dostluk veya şeref madalyası da verebiliriz. Böyle şahısları ödüllendirmek Azerbaycan için önemlidir. Biz bunu halka açık bir kampanyaya çevirdik. Bununla ilgili bir dilekçe hazırlıyoruz. Yakın zamanda bu dilekçeyi imzalamak için hazır olacak. Bir sonraki aşamada ise bunu Azerbaycan Cumhurbaşkanına ve Milli Meclisi’ne sunacağız” diye konuştu.

TÜRKİYE'nin Milli Teknoloji Hamlesi seferberliğinde önemli bir adım daha atıldı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı), Aselsan tarafından geliştirilen elektro optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS ile ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi.TÜRKİYE’nin Milli Teknoloji Hamlesi seferberliğinde önemli bir adım daha atıldı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı), Aselsan tarafından geliştirilen elektro optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS ile ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi.

‘TÜRK ORDUSUNUN AZERBAYCAN’A GELMESİ LAZIM’

Türk ordusunun Azerbaycan’a gelmesini teklif ettiğini belirten İbadoğlu, “Biz Türk ordusunun Azerbaycan’a gelmesini istiyoruz. Türk ordusunun Şuşa kentinde Azerbaycan askerleri ile birlikte bir askeri üssü olsun. Bizim buna çok ihtiyacımız var. Neden derseniz çünkü Rus ordusu Karabağ’da. Bize güçlerin dengesi lazım. Biz bunu Ermenistan’la yapabiliyoruz ama Rusya ile güç dengelerini sağlamamız için Türkiye’nin gelmesi lazım. Onun için ben Türk ordusunun Azerbaycan’a gelmesi için de bir kampanya başlattım” ifadelerini kullandı.

Türkiye, Azerbaycan, SİHATürkiye, Azerbaycan, SİHA

İbadoğlu daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Selçuk Bayraktar Şuşa’nın işgalden kurtarılması nedeniyle bizi tebrik etti. Tebrik edelim, çünkü onun çok büyük emeği var. Selçuk Bayraktar’a önce Fahri Azerbaycan vatandaşlığı, sonra da Milli Kahraman adı verilmesini teklif ediyorum” ifadelerine yer vermişti.

Haberi Okumaya Devam Et

TEKNOLOJİ

Önemli toplantının ardından İletişim bakanlığından açıklama

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısında, başta teknoloji ve Ar-Ge üzerine yoğunlaşılarak savunma sanayii politikanın güçlendirilerek devam edeceğini duyurdu.

 

İletişim Başkanlığı tarafından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısına ilişkin açıklama yapıldı.

 

Savunma sanayiindeki gelişmelerin ele alındığı toplantıda, TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklemesine yönelik elektronik harp, kent güvenliği sistemleri, muhabere, silah, mühimmat, füze ile muhtelif platformlara ilişkin çeşitli projelerin karara bağlandığı bildirildi.

 

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve güvenlik birimlerinin başarıyla sürdürdüğü çalışmalarda yerli ve milli savunma sanayiinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ürünlerin öneminin son gelişmelerle bir kez daha ortaya çıktığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Savunma sanayii sektörünün Kovid-19 kaynaklı salgına rağmen çalışmalarına ara vermeden devam ettiği vurgulanan toplantıda, teknoloji odaklı ve Ar-Ge temelli savunma sanayii politikamızın güçlenerek süreceği, sektörler arası tecrübe paylaşımı ve ihracata yönelik çalışmaların artacağı dile getirilmiştir. Türkiye tam bağımsız savunma sanayii hedefiyle kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir.”

Haberi Okumaya Devam Et

TEKNOLOJİ

Lady era nedir ne işe yarar! Dolandırıcılık da son nokta!

Lady era nedir ne işe yarar! Dolandırıcılık da son nokta!

Lady era nedir ne işe yarar! onlarca kişinin internet ortamından sipariş ettiği bu ürünün yıllardır dolandırıcıların üretimi olduğunu biliyormusunuz?

Dolandırıcılar bu cinsel ilacın sahtesini ve resmi sitelerini yaparak sizleri zehirliyor, yapılan araştırmaya göre 2010 yılı itibari ile dolandırıcılar Lady era isimli bir ilacı piyasaya sürdü, bunun üzerinden servet kazandılar, Bunun için bakanlık binlerce siteyi erişime kapattı, kapatmaya ‘da devam ettiği belirtildi. Beylikdüzü, Esenyurt , Fatihgibi yerlerde ofisler açarak halkı zehirlediler.

Satıcıların çoğunun parayı aldıktan sonra kişiye yaşını sormadığı sonrasında alınan telefonlar ile farklı ürünleri gönderdiği ortaya çıktı, hayali şirketler açarak sahte belge ile site açtılar!

Bir çok sahte belge ile internet sitesi açarak halkı kandıran kişiler servet kazanmaya devam ediyor!

Kullanıcılar bu ilaç cinsel dürtü ilacı diyor!

Merdiven altı firmalarda üretilen bu ilaç zehir saçıyor! Bakanlığın onayı ise asla yok! İlacı kullanan kişilerin çok olduğu dolandırıcı zehir tacirlerinin ise kişileri dolandırmak için sosyal medya reklamları ile kandırdıkları görünüyor!

teknolojinin kullanımı arttıkça kişileri dolandırmaya çalışan çalışanlar pandemi sürecini ‘de hesaba katarak reklamlar ile dolandırıcılık yapmaya devam ediyor! Bakanlık kapatsa ‘da yeni site açıp yayın yapmaya devam ediyorlar!

telefonla arayıp bilgi veriyorlar, sonra ise mağdur kişiye farklı ürünler alması için şantaj yapıyorlar!

 

 

Haberi Okumaya Devam Et

Popüler