Bipolar nedir? bipolar bozukluk nedenleri! » Baykuş Haber
Connect with us

SAĞLIK

Bipolar nedir? bipolar bozukluk nedenleri!

Bipolar nedir? bipolar bozukluk nedenleri!

BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR?

Eskiden manik-depresif hastalık olarak bilinen bipolar bozukluk, kişinin ruh halindeki ve enerjisindeki şiddetli değişimlerle karakterize edilen ve kişinin işlevini yerine getirmesini zorlaştıran bir beyin ve davranış bozukluğudur. Herhangi bir yılda 5,7 milyondan fazla Amerikalı yetişkin veya 18 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 2,6’sı bipolar bozukluğa sahiptir. Durum tipik olarak geç ergenlik veya erken yetişkinlik döneminde başlar, ancak çocuklarda ve yaşlı erişkinlerde ortaya çıkabilir. İnsanlar genellikle düzgün bir şekilde teşhis ve tedavi edilmeden bozuklukla yaşarlar.

BİPOLAR BOZUKLUĞUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bipolar bozukluk, kişinin kendini çok yüksek (mani) veya çok düşük (depresif) hissetmesine neden olabilecek tekrarlayan ruh hali değişimlerine veya ataklara neden olur. Döngüsel bölümler normal ruh halleriyle noktalanır.

Mani Bölümü Belirtileri ve Belirtileri:

Artan enerji, aktivite, huzursuzluk
öforik ruh hali
Aşırı sinirlilik
Zayıf konsantrasyon
Yarış düşünceleri, hızlı konuşma, fikirler arasında atlama
Uykusuzluk
Artan öz-önem duygusu
harcama çılgınlığı
Artan cinsel davranış
Kokain, alkol ve uyku ilaçları gibi uyuşturucuların kötüye kullanılması
Kışkırtıcı, müdahaleci veya saldırgan davranış
Herhangi bir şeyin yanlış olduğunu inkar etmek
Depresif Dönem Belirtileri:

Üzgün, endişeli veya boş hissi veren ruh hali
Umutsuzluk ve karamsarlık duyguları
Suçluluk, değersizlik ve çaresizlik duyguları
Seks de dahil olmak üzere, bir kez zevk alınan etkinliklere ilgi veya zevk kaybı
Azalmış enerji, yorgunluk
Konsantre olma, hatırlama veya karar verme zorluğu
Huzursuzluk ve sinirlilik
Uykusuzluk veya çok fazla uyumak
İştahta değişiklik, istenmeyen kilo kaybı veya alımı
Fiziksel hastalık veya yaralanmadan kaynaklanmayan bedensel belirtiler
Ölüm veya intihar düşünceleri

BİPOLAR BOZUKLUK NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Bipolar bozukluk henüz kan testleri veya beyin taramaları ile fizyolojik olarak teşhis edilemez. Şu anda tanı semptomlara, hastalığın seyrine ve aile öyküsüne dayanmaktadır. Klinisyenler, beyin tümörü, felç veya duygudurum bozukluğuna da neden olabilecek diğer nöropsikiyatrik hastalıklar gibi diğer tıbbi durumları dışlar. Bipolar bozukluğun farklı türleri, manik ve depresif atakların paterni ve şiddetine göre teşhis edilir. Doktorlar genellikle, Zihinsel Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı veya DSM’deki yönergeleri kullanarak beyin ve davranış bozukluklarını teşhis eder. DSM’ye göre, dört temel bipolar bozukluk türü vardır:

Bipolar I Bozukluk, temel olarak, en az yedi gün süren manik veya karma dönemler veya kişinin acilen hastane bakımına ihtiyaç duyacak kadar şiddetli manik semptomlarla tanımlanır. Genellikle kişi, tipik olarak en az iki hafta süren depresif dönemlere de sahiptir. Mani veya depresyon belirtileri, kişinin normal davranışından büyük bir değişiklik olmalıdır.
Bipolar II Bozukluk, hipomanik epizodlarla birlikte ileri geri değişen, ancak tam manik veya karma epizodların olmadığı bir depresif epizod modeli ile tanımlanır.
Başka Türlü Adlandırılamayan Bipolar Bozukluk (BP-NOS), bir kişide bipolar I veya II için tanı kriterlerini karşılamayan hastalık belirtileri olduğunda teşhis edilir. Semptomlar yeterince uzun sürmeyebilir veya kişinin bipolar I veya II teşhisi konması için çok az semptomu olabilir. Bununla birlikte, semptomlar açıkça kişinin normal davranış aralığının dışındadır.
Siklotimik Bozukluk veya Siklotimi, bipolar bozukluğun hafif bir şeklidir. Siklotimi olan kişilerde, en az iki yıl boyunca hafif depresyon ile ileri geri değişen hipomani atakları vardır. Bununla birlikte, semptomlar, diğer herhangi bir bipolar bozukluk türü için tanısal gereklilikleri karşılamamaktadır.
Bazı insanlara hızlı döngülü bipolar bozukluk teşhisi konabilir. Bu, bir kişinin bir yıl içinde dört veya daha fazla majör depresyon, mani, hipomani veya karışık semptom atağı geçirdiği zamandır.

BİPOLAR BOZUKLUK NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Bipolar bozukluk için herhangi bir tedavi bulunmamakla birlikte, psikoterapi ve ilaçlarla tedavi edilebilir ve yönetilebilir. Duygudurum düzenleyici ilaçlar genellikle ilaç tedavisinde ilk tercihtir. Lityum, en sık reçete edilen duygudurum düzenleyicidir. Antikonvülsan ilaçlar genellikle nöbet bozukluklarını tedavi etmek için kullanılır ve bazen antipsikotikler ve antidepresanlar ile benzer duygudurum dengeleyici etkiler sunar. Bipolar bozukluk, tedavi sürekli olduğunda çok daha iyi kontrol edilir. Bir kişi tedavi görürken bile ruh hali değişiklikleri meydana gelebilir ve derhal bir doktora bildirilmelidir; Tedaviyi ayarlayarak tam gelişmiş bölümler önlenebilir.

İlaç tedavisine ek olarak psikoterapi, bipolar bozukluğu olan kişilere ve ailelerine destek, rehberlik ve eğitim sağlar. Psikoterapötik müdahaleler, ruh hali istikrarını arttırır, hastaneye yatışları azaltır ve genel işleyişi iyileştirir. Yaygın teknikler arasında bilişsel davranışçı terapi, psikoeğitim ve aile terapisi bulunur.

DEPRESYON VE BİPOLAR BOZUKLUK ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Bipolar bozukluk ile majör klinik depresyon arasındaki temel fark, manik atakların varlığıdır. Bu nedenle depresyon tek başına bipolar olan bir bireyi teşhis etmek için yeterli değildir. Ancak bir manik dönem (DMS-IV kriterlerini karşılayan) bipolar tanı koymak için yeterlidir.

Babakuş

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *