Cuma Namazı nasıl kılınır? Kaç Rekattır

Cuma Namazı nasıl kılınır? Kaç Rekattır

0
PAYLAŞ
Cuma Namazı nasıl kılınır? Kaç Rekattır

Dünyanı etkisi alan salgın yüzünden uzun zamandır ülkemiz de Cuma namazı kılınmıyordu. Peki cuma namazı nasıl kılınır kaç rekattır? Corona hastalığı sonrası normalleşmeye gidileceğini açıklayan Akparti hükumeti ile birlikte ilk cuma namazı kılındı.

Cuma günü Müslümanların duygusal olarak ibadetlerinin en yoğun yaşandığı gün olarak bilinir. Tüm bunun yanında Cuma günleri Müslümanların bayramı, kucaklaşması, barışmasına örnek teşkil eder. Cuma günü aynı safta olduğunuz kişilerin kaynaşması, birlikte kılınan namaz ve duaların anlamı dünyanın her yerinde aynı duyguları içinde barındırıyor.

Cuma Namazı Nasıl Kılınır?

Cuma namazının kılınışını bölgelere göre farklılık gösterebilir. Türkiyenin %30 olan kısmı Cuma namazının farzını kılduıktan hemen sonra camiyi terk ediyor. Aynı şekilde Cuma namazı hutbesin de serbest bir biçimde oturuyor veya telefon ile oynayanların sayısı hayli fazla.

  • 4 Sünnet
  • 2 Farz
  • 4 Sünnet

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği söylenmektedir.

Cuma namazının ilk sünneti : Abdest aldıktan sonra ilk olarak namazın sünneti kılınır. Niyet edilir, tam bir huşu içinde olunmalıdır. Namaz esnasın farklı şeyleri düşünmekten kendinizi koruyun. Duyabileceğiniz kısık sesle ve etrafınız da olan namaz kılanları rahatsız asla etmeyin.

2 Farz Namazı : İmam sünnet namazın dan sonra hutbeye çıkar ve cemaati bilinçlendirir.  Toplumun geneline Müslümanlara seslenir. Bu esnada ayak uzatmak, telefon ile oynamak her duaya amin demekten sakının. Bilinmeyen ve anlamanı bilmediğiniz duaya amin demeyiniz. Sohbete odaklanın ve namaz kılıyormuş gibi edebinizi asla bozmayın.

4 Son Sünnet : Farz namazından sonra etrafınız da çoğu kimse olmayacaktır ve farzı tamamlayarak çıkacaktır. Bu durum İslam ulemasının bir kısmı tarafından yanlış görülse de Türkiye genelinde farz namazı kılındıktan sonra sünnet terk edilmektedir. İslam alimleri namazın tam olarak kılınmasının faziletinin olduğunu söylemektedir.

“Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun

‘Cuma suresini’, 2. rekatında da ‘Münafikun’ suresini okumak Efendimiz (SAV)’in sünnetlerindendir.

Cuma namazı bir çok alimin aktardığına göre hadis üzerine 2,4,12 kişi ile kılındığı hadis üzerine söylenmiştir.

Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).

Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).

Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).

Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.

Cuma namazından sonra temiz olmaya özen gösterin, Cuma namazı Müslümanın bayramıdır. Cuma namazı sırasında esnemek, parmak çıtlatmak, herkesi rahatsız edecek şekilde DUA etmek uygun değildir.

Namazı dosdoğru kılanlardan olmak için Namaza gösteriş için gitmediğiniz den emin olun. Namazın bir sureti olduğunu unutmayınız. Namaz bittikten sonra arşa yükselir ve şahitlik eder. Şayet namazını gösteriş için kılanlar Allah c.c. tarafından bilinir.

 

 

BİR CEVAP BIRAK