Connect with us

DÜNYA

Hong Kong savaş alanına dönmüştü! Sonunda kazandılar

Çin’in Hong Kong Özel İdаri Bölgеsi’ndе аylаrdır sürеn prоtеstоlаrın gölgеsindе dün yаpılаn yerel seçimde demokrasi sаvunculаrı, Pekin yаnlılаrınа kаrşı üstünlük sаğlаyаrаk belediye mеclis üyеliği sаndаlyеlеrinin çоğunu kаzаndı.

Dеmоkrаsi savunucuları, 7 milyon 400 bin nüfuslu kеnttе, 18 seçim bölgеsindе 452 belediye mеclisi üyеsini bеlirlеmеk üzere yаpılаn yerel sеçimdеn zаfеrlе аyrılаrаk, gеlеcеk yıl yаpılаcаk genel seçim öncеsi еlini güçlеndirdi.

Kаtılım оrаnının yüzde 71,2 olduğu, 4 milyon 130 bin kаyıtlı sеçmеndеn 2 milyon 940 bininin sandık bаşınа gittiği seçimde demokrasi yаnlılаrı, belediye mеclislеrindеki sandalye sаyısı bаkımındаn Çin yаnlılаrının lеhinе оlаn tаblоyu tеrsinе çеvirdi.

DEMOKRASİ YANLILARININ KESİN ZAFERİ

Hong Kong Kayıt ve Seçim Ofisinin kеsinlеşеn vеrilеrinе görе, demokrasi yаnlılаrı, 18 seçim bölgеsinin 17’sindе ipi öndе göğüslеdi. Çin kаrşıtlаrı tоplаm 452 sandalye için yаrışılаn mаhаlli idаrе sеçimindе yüzde 76, 1 oy oranıyla 344 sаndаlyеnin sаhibi оldu. Pekin yаnlılаrının yüzde 12, 8 oy oranıyla sadece 58 sandalye аlаbildiği yerel seçimde, bağımsız adaylar isе yüzde 9, 1 oy oranıyla 41 sandalye kаzаnаbildi. Oylаrın yüzde 2’sine kаrşılık gеlеn 9 sandalye için sayım işlеmi sürüyоr.

Otоnоm bölgenin en büyük Pekin yanlısı pаrtisi оlаn İyilеştirmе ve İlеrlеmе için Demokratik İttifаk Pаrtisi, yerel seçimde büyük bir hüsrаnа uğrаyаrаk, 179 аdаyındаn sadece 21’ini belediye mеclislеrinе sоkаbildi.

Bölgеnin tek “tam demokratik “sеçiminе hаlkın rеkоr kаtılımı dikkаti çеkеrkеn, Çin’e iаdе yasa tаsаrısınа kаrşı bаşlаyаn ve hаzirаndаn bu yаnа şiddеtini gidеrеk аrtırаn prоtеstоlаrın hаlkın çоğunluğundаn sаndıktа dеstеk bulduğu görüldü.

Pеkin yanlısı Hong Kong Özel İdаri Bölgе Bаş Yönеticisi Cаrriе Lаm için bir “güven оylаmаsı “nitеliği tаşıyаn seçim, аynı zаmаndа Çin mеrkеzi hükümеtinin Hong Kong üzеrindеki uygulаmаlаrının hаlk nеzdindеki kаrşılığını görmеk аçısındаn da bеlirlеyici rоl оynuyоrdu.

GENEL SEÇİMDE HALK SANDIĞA GİDEMİYOR

Millеtvеkillеri, kаbinе üyеlеri ve hükümеt lidеrinin bin 200 kişilik kоmitе tаrаfındаn Pekin yönеtiminin bеlirlеdiği adaylar üzеrindеn sеçildiği kеnttе, demokrasi savunucuları, bu tek “tam demokratik” sandık prаtiğinе Pekin’in bölgedeki bаskınlığını kırmаk аdınа büyük önеm vеriyоrdu.

Yеrеl sеçimdеn zаfеrlе аyrılаn adaylar, tеmsil еttiklеri bölgеlеrdе yаşаyаn vаtаndаşlаr аdınа bin 200 kişilik kоmitеyе girеrеk hükümеti bеlirlеmеk üzere oy vеrmе hаkkınа da sahip оlаcаk.

HONG KONG’UN STATÜSÜ

Hong Kong, 1898’de imzаlаnаn “kirа sözlеşmеsi” ile uzun yıllаr İngiltere hаkimiyеtindе kаldıktаn sоnrа 1997’de Çin’e dеvrеdilmişti.

İmzаlаnаn ortak dеklаrаsyоn çеrçеvеsindе Hong Kong’а 2047’yе kаdаr bаsın, ifаdе, tоplаnmа, inanç ve sеrbеst аkаdеmik çаlışmа gibi özgürlüklеri ile bağımsız idаri ve hukuki yаpısını kоrumа hakkı tаnınmıştı.

Hong Kong, Çin’e bağlı оlmаsınа rаğmеn kеndinе аit pаrа birimi, dil, hukuk sistеmi ve kimlik kullаnıyоr. Özerk yаpılı bölgenin sadece sаvunmа ve dış pоlitikа gibi kоnulаrdа Pekin’e bağlı olduğu bu yönеtim mоdеli, “bir ülke, iki sistеm “оlаrаk аdlаndırılıyоr.

Dеmоkrаsi savunucuları, bаştа Hong Kong’da аdаylаrın Pekin yönеtimincе bеlirlеndiği seçim mоdеli оlmаk üzere, bölgedeki mevcut Çin kаynаklı prаtiklеrin söz kоnusu mоdеlе аykırı olduğu görüşünü sаvunuyоr.

Haberi Okumaya Devam Et
Advertisement
Habere Yorum Yap

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

DÜNYA

CHP TBMM soru önergesi: Türkiye’nin su yönetimi Katara mı devredildi?

CHP TBMM soru önergesi: Türkiye'nin su yönetimi Katara mı devredildi?
Ak parti ve CHP arasında sular durulmuyor, Katar kavgası devam ederken Türkiye’nin bir çok devlet kurumuna ve Askeri sistemine ortak olan Katar için bu Sefer’de Su yönetimi Katara mı devredildi soru önergesi verildi, Su petrolden değerli olduğunu söyleyen CHP soruların cevaplanmasını istiyor!
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, “Ülkemizin su kaynakları yönetimini Katar’a devrettiği ileri sürülen, ulusal egemenliğimizi hiçe saydığı belirtilen bu anlaşmanın iptalini talep ediyoruz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Katar’la imzalanan anlaşmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) soru önergesi verdi.

“SU FAKİRİ OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ”

Cumhuriyet’in haberine göre Ayhan Barut, “Yaşamın vazgeçilmez kaynağı olan suyun önemi ortadadır. Bu nedenle ve ülkemizin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerce, su ve su kaynaklarının korunması, savunulması, doğru kullanılması, herkesçe erişilebilir bir hak olması için hepimize sorumluluklar düşüyor. Maalesef ülkemiz sanılanın aksine su zengini bir ülke değil ve su fakiri olma yolunda hızla ilerliyor. Devlet Su İşleri’nin resmi sitesinde yer alan verilere göre, Türkiye’de yıllık kişi başına düşen su miktarı yaklaşık 1519 metreküp. Bu miktar ile de Türkiye, su kıtlığı çeken ülkeler kategorisinde yer alıyor” dedi.

Türkiye’de su ve su kaynaklarının korunması, herkese yeterli su hakkı için çalışma yapılması gerektiğine dikkat çeken Ayhan Barut, şunları kaydetti:

“Ülkemizde su ve su kaynaklarının korunması, yaşanan sorunların çözümü için çalışma yapılmasını beklerken Türkiye ile Katar arasında, ‘Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı’ imzalandığı kamuoyuna yansımıştır. Söz konusu anlaşmanın ülkemiz, su yönetimimiz ve su kaynaklarımız açısından hangi sonuçları doğuracağı bilinmemektedir.

“PETROLDEN KIMETLİ”

Bir çöl ülkesi olan Katar’ın su ihtiyacını büyük ölçüde deniz suyunu arıtarak karşılamaya çalıştığı dile getirilirken, yapılan anlaşmayla kimin suyundan söz edildiği, hangi suyun nasıl yönetileceğine dair bilinmezlikler tedirginlik yaratıyor. Pandemi döneminde gıda güvenliği ve egemenliğinin daha da anlaşıldığı bir süreçte yapılan anlaşmayla ilgili ulusal çıkarlarımız ve su varlığımız ile su kaynaklarımız açısından ortaya çıkan bilinmezliklerin bitirilmesi gerekiyor. Gelecekte suyun öneminin daha da artacağı, su kıtlıkları nedeniyle petrolden çok daha kıymetli olacağı ortada olan suyun korunması noktasında yapılan anlaşmanın ayrıntılarının kamuoyuna açıklanmasını istiyoruz. Ülkemizin su kaynakları yönetimini Katar’a devrettiği ileri sürülen, ulusal egemenliğimizi hiçe saydığı belirtilen bu anlaşmanın iptalini talep ediyoruz.”

“KAMUOYUNA AÇIKLAM YAPACAKMISINIZ?”

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması talebiyle Meclis’e verdiği önerge şu sorulara yanıt istendi:

– Ülkemizde yıllık kişi başına düşen su miktarı ne kadardır? Bu miktarın, gelecek planlaması yapılarak ne yönde ve ölçüde değişebileceği öngörülmektedir?

– Ülkemizin su kaynakları mevcut durumda yeterli görülmekte midir?

– Türkiye’de su kaynaklarının tespiti ve durumu hakkında bakanlığınızca yapılan bir çalışma söz konusu mudur? Eğer böyle bir çalışma var ise sonuçlarıyla ilgili bilgi verebilir misiniz?

– Türkiye’de su ve su kaynaklarımızın korunması, geliştirilmesi, herkese yeterli su hakkı için spesifik olarak herhangi bir çalışmanız var mıdır?

– Evsel, endüstriyel ve tarımsal atıklarla her geçen gün kirlendiği tespit edilen su kaynaklarımızın korunup geliştirilmesi amacıyla, Türkiye’de yıllık yağış miktarı, suyun buharlaşma oranları, barajların doluluk oranları, tarımsal sulama, içme suyu ve sanayide kullanılan su miktarlarının belirlenmesi için veri kaydı oluşturuyor musunuz, eğer varsa bilgileri paylaşabilir misiniz?

– Türkiye ile Katar arasında imzalandığı duyurulan ‘Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı’nın içeriğinde neler vardır?

– Söz konusu anlaşma ile ne amaçlanmaktadır? Böyle bir anlaşma gereksinimi nasıl ve niçin ortaya çıkmıştır?

– Su kaynakları yönetiminin bu anlaşmayla tamamen Katar’a devredildiği doğru mudur, eğer doğruysa kamuoyunun beklentisi doğrultusunda söz konusu anlaşmayı iptal edecek misiniz?

Cumhuriyet

 

Haberi Okumaya Devam Et

DÜNYA

Uyumadan Önce Mutlu Çiftlerin Yaptığı 10 Şey

Partnerinizle aynı anda yatağa gidin

Uyumadan Önce Mutlu Çiftlerin Yaptığı 10 Şey: Uyumadan önce partnerinizle biraz zaman geçirmeniz çok önemlidir. Birlikte ne kadar zaman geçirmeniz gerektiği önemli değil – bir saat veya sadece birkaç dakika. Eğer sadece ikiniz birbirinizden zevk alıyorsanız, konuşuyor ve sevginizi gösteriyorsa, ihtiyacınız olan tek şey budur.

Bright Side , psikologlardan bazı basit ama çok etkili tavsiyelerin bir listesini yaptı. Sonunda size özel bir bonus da hazırladık.

1. Telefonlarınızı sessiz moda getirin ve kaldırın

Telefonlarınızı sessiz moda getirin ve kaldırın

Sosyal medya bağımlılığı , vücudunuzdaki oksitosin salınımını baskılar. Bu hormon duygusal yakınlık ve bağdan sorumludur. Psikoterapist Carol Carey basit bir kurala uymanızı tavsiye ediyor: Telefonlarınızı kapatın veya saat 21: 00’de telefonunuzu kapatın.

2. Çalışmayı unutun

Çalışmayı unutun

İşi unutmaya çalışın ve yatağınızdayken iş e-postanızı kontrol etmeyi bırakın. Yarın işte üretken olabilmek için bu zamanı birlikte geçirmek ve biraz dinlenmek çok daha iyi. Yastık sohbeti çiftleri duygusal olarak birbirine bağlar, sorunları unutmanıza yardımcı olur ve kendinizi rahat hissetmenizi sağlar. İş, mali sorunlar veya partnerinizi endişeli hissettirebilecek herhangi bir şey hakkında konuşmaktan kaçının .

3. Partnerinizle aynı anda yatağa gidin

Partnerinizle aynı anda yatağa gidin

Birçok çift gün boyu birbirini görmez ve farklı zamanlarda yatma alışkanlığına sahiptir. Psikolog Curt Smith’e göre mutlu çiftler dişlerini birlikte fırçalar ve aynı anda yatar . İlişkilerinin sıcaklığını ve samimiyetini korumalarına yardımcı olur .

4. Bir rutini takip edin

Bir rutini takip edin

Her gün aynı uyku vakti rutinini takip etmek daha iyi uyumanıza yardımcı olur. Tanıdık bir rutini takip ederken beyniniz, yaklaşan yatma vaktinin sinyalini alır ve vücudunuzu uykuya hazırlar. Partnerinizle birlikte aynı rutini takip etmeniz, ilişkinizi daha samimi ve güvenilir hale getirecektir.

5. Kalpten bir konuşma yapın

Kalpten bir konuşma yapın

Birbirinizin duygularına dikkat edin. Tavsiye vermenize veya sorunlara acil çözümler bulmanıza gerek yok. Bazen sadece konuşmak ve sevdiklerimizin ilgisini ve desteğini hissetmek isteriz.
Psikolog Ryan Howes, uyumadan önce eşinize olumlu duyguları ifade etmeye birkaç dakika ayırmanızı önerir. Bu, günü olumlu bir şekilde bitirmenize ve kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca genel ruh haliniz üzerinde de olumlu bir etkiye sahiptir.
O gün olan her şeyi unutmaya çalışın ve tüm sorunlarınızı ve endişelerinizi yatak odası kapısının dışında bırakın. Partnerinize onu ne kadar sevdiğinizi söyleyin. Duygularınızı ifade ederken ciddi ve samimi olmanız çok önemlidir.

6. Tartışmayın veya hararetli konuşmalara girmeyin

Tartışmayın veya hararetli konuşmalara girmeyin

Curt Smith , uyumadan önce kendimizi hararetli tartışmalara dahil etmememiz gerektiğini hatırlatıyor  . Yatakta kavga etmek asla bir sorunu çözmeye yardımcı olmaz. Üstelik ikinizin de uykuya dalması daha zordur ve ertesi gün kendinizi depresyonda hissedersiniz.

7. Yatak odanızın çocuksuz kalmasını sağlayın

Yatak odanızın çocuksuz kalmasını sağlayın

Psikolog Michael Viner-Davis’e göre, çocuklarınızın yatağınızda uyumasına izin verebileceğiniz tek zaman kabus gördükleri zamandır. Diğer tüm zamanlarda, yatak odanız özel alanınız olmalıdır. Samimiyetinizi korumak için ikiniz için o alana sahip olmalısınız .

8. Bir yatağı evcil hayvanlarınızla paylaşmayın

Bir yatağı evcil hayvanlarınızla paylaşmayın

Kansas Üniversitesi araştırmasının bildirdiği gibi , evcil hayvanlarıyla uyuyan insanların% 63’ü yeterince uyumuyor. Evcil hayvanınız gece boyunca uyuyamaz ve genellikle uykunuzu bozar. Üstelik, yatağınızda bir evcil hayvan bulundurmak, yatak odanızdaki “2 ″ kuralını ihlal eder .

9. Birbirinize masaj yapın

Birbirinize masaj yapın

Ulusal Uyku Vakfı’ndan uzmanlar, yatmadan önce hafif ve rahatlatıcı bir masajın uyku kalitenizi artırdığını, kaygıyı azalttığını ve çiftleri birbirine yaklaştırdığını doğruluyor .

10. Sarılmaları ve öpücükleri unutma

Unutma öpmek uyumadan yanı sıra daha önce eşinizi  sarılma yatakta zaten olduğunda birkaç dakikalığına. Bu çok rahatlatıcı ve olumlu duygular uyandırıyor. Psikologlar, uykuya dalarken kucaklaşırsanız ilişkinizin başının dertte olmadığından emindir.

Ersoy .k

Haberi Okumaya Devam Et

DÜNYA

Almanya Yunan komutanı ile Türk gemisine nasıl çıktı! Bir hata var burada

Almanya Yunan komutanı ile Türk gemisine nasıl çıktı! Bir hata var burada

Aslında bu yazıyı yazmak için bekledim ve siyasiler ne yapacak diye bekledim, dedim ki aklı başında birisi vardır, dedim 600 vekil içinde çoğunluğun olduğu hükumet içinde delikanlı, dürüst, namuslu bir kişi vardır ve vatanını savunur.

Yok.. Yokmuş harbiden şaka maka yokmuş!

Gelelim meseleye bir yunan komador,4 saat cevap alamadığı için ömründe bir kez dahi uyuşturucu , illegal birşey taşımamış bir gemiye çıkıp arama yapıyor ve şunu diyor 4 saat bekledik.

Bekleme süresi 24 saat olduğunu biz biliyoruz!

Çıkabilir mi tabii çıkar resmi bir şekilde ülkelerin izni varsa çıkabilirsin, Bu gövde gösterisi olduğunu unutmayın.

Hemen akabinde dış işleri sert bir açıklama NOTA çekti, sonra misli ile cevap vereceğiz dediler,

cevap, cevap,cevap dıtt, dıtt,dıtt telefon kapalı!

Ey Türk milletinin cesur asker ve yurttaşları, NOTA askeri düzeyde en hafif çekilmiş bir mesajdır, misli ile karşılık vermek ise sanırım TV kanalında sen kimsin demektir, ha bire atar yapmak bu ülkeye zerre bir şey kazandırmaz biz bunun bedelini ödedik, çözüm’de  fetö olayları başlamadan önce çektik bedelini, çektik bedeli ama Almanya ve Yunanistan komutan şimdi kahraman ülkesi içinde!

Neden mi?

Amerikan canileri Türk askerinin başına çuval geçirdiği gün verilen tepki ile ne kadar düşük bir siyaset içinde olduğumuz gördüler ‘de ondan. Gördüler ki NOTA’yı ret ediyoruz dediler tarihte NOTA ret eden başka bir olay yoktur, yani sana diyor ki haksız olan sensin.

Haksızmıyız hayır, sonuna kadar haklıyız.

Ne yapmalıyız, madem bu işler 4 saat içinde oluyor, Fransız adalarına bağlı yunan askerinin oradan çekilmesi için 4 saat verin. Çıkın adaya, çıkın silahlanmış yunan adalarına 4 saat vaktiniz var, silah bulursak mermi bulursak ananızı ağlatırız deyin? Ama yok nede mi? Daha dün 2 KM yakınımıza gelen Yunan köpeklerine atar gider yaptık orada kaldılar devriye atıyorlar yani adamlar çözmüş atar yapıyorlar icrat yok diyorlar.

Savaşacaksak savaşalım sorun yok, ama benim ülkemi benim askerimi benim yurttaşımı rezil edilmesin yeterli, o şerefli Askerin üniformasının ne bedeller ödeyerek aldığını unutmayın.

Allah aşkına Katara verilen değer şu ülkenin Yurttaşına verilse kötümü olur. O meseleye ufaktan gireyim madem paraya ihtiyaç var madem vereceksin yap bir ihale tüm devletler katılsın en yüksek verene ver %10 ne gereği var sayın başkan bunlara. Hata yapıyorsun bu hatalar bedelini bu millet ödemez bir şekilde aklanır, bu ülkeyi bir nebze olsun seviyorsanız Milli olacaksınız kendi içimizde milli olalım bu ülke ne Araplaşır ne köpekleşir. Sahibini ısırmaz, devletin güvenliği senin elin ‘de bu atarlardan bıktık. Bu Araplardan sıkıldık, Suriyelilerin bu ülkede Avrupa’nın isteği ile kalmasından bunaldık, bu ses vatandaşın sesi, madem söz milletin referandum istiyoruz!

Almanya için değil ama bizim bir çok hatamızdan dolayı bu kötü senaryoyu yaşıyoruz, lütfen misli ile cevap vermek yerine,  Elimizde olan Suriyelilerin tümünü Avrupa kapısına bırakın en güzel cevap ‘da o olur!

Ersoy .k

Haberi Okumaya Devam Et

Popüler